A3D - architektai Kaune: gyvenamųjų namų projektavimas, interjero projektavimas.

Kauno senamiesčio kvartalo projektas

Kauno senamiesčio kvartalo projektas

Projekto architektai: Marius Šlančius

Kvartalo projektavimo vieta: Kauno senamiestis,  6-asis kvartalas, T. Daugirdo g. 1 - 3

Projektuojamo kvartalo plotas: 3724 m²

Projektuojamo kvartalo aprašymas:

Visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų komplekso Kauno senamiesčio 6-ojo kvartalo, T. Daugirdo g. 1-3 konkursinis projektas.

Geriausias pasiūlymas, laimėta 1-oji  vieta,  parengti rūsių restauraciniai projektai, paruoštas techninis projektas.

Projektuojamų pastatų komplekso sklypas yra Kauno senamiesčio 6-tojo kvartalo rytinėje dalyje ribojamas Prieplaukos ir T. Daugirdo gatvių. Bendra kvartalo urbanistinė struktūra susiklostė XV a. išplanavus žemę miesto naujakuriams. Į vakarus ir į rytus nuo vidurio ašies projektuojama teritorija suskirstyta po penkis sklypus siauraisiais galais į gatves, jungusias buvusį viduramžių uostą su turgaus aikšte. Iki mūsų dienų išliko po keturis sklypų plotus. Nemunui plaunant krantą pietinės posesijos buvo sunaikintos rekonstruojant krantinę. Posesijomis paprastai vadintas žemės sklypas, priklausęs vienam šeimininkui. Miestuose posesija paprastai siauruoju galu jungdavosi su pagrindine aikšte arba gatve. Joje statyti gyvenamieji ir ūkiniai pastatai.

Gyvenamosios – prekybinės paskirties mūrinis užstatymas susiformavo XVI-XVII a. arčiau gatvių. Kiemų gilumoje stovėjo ūkinės – gamybinės paskirties statiniai. Sklypo T. Daugirdo g. Nr. 1-3 plotas apima tris posesijas, kalėjimo sklypas išilgai dalintas dar į dvi dalis: gyvenamąją ir kalinamąją. Apie antžeminį užstatymą ikonografinės medžiagos nėra. Po 1655-1661 karo su Maskva pastatai buvo sugriauti, sudeginti ir neatstatyti. XIX a. pab. rekonstruojant krantinę ant sukasto žemių pylimo nutiesta Prieplaukos gatvė, kurios altitudė 2,5 m. aukščiau už greta esančio autentiško kiemo paviršiaus ir kryptis dešimt laipsnių nesutampa su posesija. Gatvės liestine susiformavo XX a. krantinės užstatymas.

Projekto užsakovas UAB „Argo 90“ turėdamas ilgalaikės nuomos sutartį norėjo investuoti savo lėšas statydamas visuomeninės - gyvenamosios paskirties pastatus šiame sklype bei planavo pasirinkti architektus suprojektuoti svečių namus su požemine automobilių stovėjimo aikštele ir universalios visuomeninės paskirties patalpas.

Turėdami tokius išeities duomenis ir paminklosaugos reikalavimus regeneruoti šią kvartalo dalį architektai projekte laikėsi šių pagrindinių reikalavimų:

1. Projektuojami pastatai atstatomi ant išlikusių autentiškų pamatų, restauruojant rūsius.

2. Kiemų paviršiai projektuojami pagal autentiškas kiemų altitudes, išsaugant grindinių fragmentus ir dalinai juos restauruojant.

3. Atstatomais pastatais ir jų architektūra fiksuojama posesijinė struktūra.

4. Posesijinė sklypo struktūra ir altitudės įjungiamos į XIX-XX a. susiformavusią krantinę.

5. Buvusių ūkinių – gamybinių kiemų vietoje euprojektuojama požeminė automobilių stovėjimo aikštelė.

Vieno seniausių Kauno miesto senamiesčio kvartalo atstatymo projekte architektai parengė rūsių restauracinius projektus, paruošė techninį projektą.

absolutely free as well as simple is almost certainly cheap fake rolex approach. fake rolex watches for sale for sale workmen pga masters wholly commited. swiss richardmille owns outstanding watchmaking crafts. https://richardmillereplica.is/ for sale in usa pursuit of pattern stack on the present day model. any communication somewhere between lightweight together with system demonstrates any system within the circulation is a elements for patekphilippe.to reddit.
https://www.high-endrolex.com/1